انسولین برای درمان افرادی که دیابت دارند استفاده می شود. هر نوع انسولین در مدت زمان خاصی عمل می کند. این زمان تحت تاثیر ورزش، رژیم غذایی، بیماری، برخی داروها و استرس متفاوت است. دوز مصرف انسولین، نحوه مصرف یا محل تزریق آن در افراد مختلف متفاوت است.

معرفی انواع انسولین تزریقی

انسولین معمولاً U-100 (یا 100 واحد انسولین در یک میلی لیتر مایع) است. انسولین کوتاه اثر (معمولی) نیز با دوز U-500 موجود است. این نوع حاوی 5 برابر انسولین بیشتر نسبت به مدل U-100 است. انسولین گلارژین نیز با دوز U-300 موجود است. غلظت این انسولین سه برابر بیشتر از انسولین U-100 است. حتما غلظت انسولین خود را توسط پزشک‌تان بررسی کنید تا مقدار مناسبی مصرف کنید.

انسولین توسط شرکت های مختلف ساخته می شود. توجه داشته باشید که در طول زمان استفاده از یک نوع انسولین به طور مداوم استفاده کنید.

انواع انسولین

اثرگذاری مثال ها زمانی که شروع به کار می کند (شروع) زمان بیشترین تأثیر (اوج) چقدر طول می کشد (مدت)

سریع

آپیدرا (انسولین گلولیزین) 10-15 دقیقه 1-1.5 ساعت 3.5-5 ساعت
فیاسپ (انسولین آسپارت سریع‌الاثر) 4 دقیقه 0.5-1.5 ساعت 3-5 ساعت
هومالوگ (انسولین لیسپرو) 10-15 دقیقه 1-2 ساعت 3-4.75 ساعت
NovoRapid (انسولین آسپارت) 9-20 دقیقه 1-1.5 ساعت 3-5 ساعت

معمولی

آنتوزیتی (انسولین منظم) 15 دقیقه 4-8 ساعت 17-24 ساعت
Humulin R، Novolin ge Toronto (انسولین منظم) 30 دقیقه 2-3 ساعت 6.5 ساعت

متوسط

Humulin N، Novolin ge NPH (انسولین NPH) 1-3 ساعت 5-8 ساعت تا 18 ساعت

طولانی

باساگلار (انسولین گلارژین بیوسیمیلار) 1.5 ساعت صدق نمی کند 24 ساعت
لانتوس (انسولین گلارژین U-100) 1.5 ساعت صدق نمی کند 24 ساعت
Levemir (انسولین detemir U-300) 1.5 ساعت صدق نمی کند 16 الی 24 ساعت
Toujeo (انسولین گلارژین U-300) 1.5 ساعت صدق نمی کند تا 30 ساعت
ترسیبا (دگلودک) 1.5 ساعت صدق نمی کند 42 ساعت
بخوانید
مصرف زیاد قند و تاثیر آن در کودکان

انسولین های سریع الاثر در یک بازه زمانی کوتاه عمل می کنند. از آنجایی که آنها سریع عمل می کنند، اغلب قبل از خوردن غذا استفاده می شوند. انسولین سریع الاثر بیشتر شبیه انسولینی است که توسط پانکراس انسان تولید می شود. به سرعت سطح قند خون را کاهش می دهد و برای مدت کوتاهی کار می کند. اگر در ابتدای شام به جای انسولین کوتاه اثر از انسولین سریع الاثر استفاده شود، ممکن است از افت شدید سطح قند خون در نیمه شب جلوگیری کند.

انسولین های کوتاه اثر سریعتر از انسولین های طولانی اثر، اثر می گذارند و از بین می روند. انسولین کوتاه‌اثر اغلب 30 تا 60 دقیقه قبل از غذا استفاده می‌شود تا زمان کافی برای اثرگذاری را داشته باشد. این انسولین های مایع شفاف هستند و وقتی بطری (ویال) برای مدتی ثابت باشد، ته نشین نمی شوند.

انسولین‌های میان‌اثر و طولانی‌اثر حاوی مواد (بافر) اضافه‌شده‌ای هستند که باعث می‌شوند برای مدت طولانی اثر کنند و ممکن است کدر به نظر برسند. هنگامی که این نوع انسولین حتی برای چند دقیقه در ظرف خود ثابت باشد، انسولین بافر در ته ویال می نشیند. اما انسولین گلارژین و انسولین دتمیر مایعات شفافی هستند.

گاهی اوقات می توان مخلوط انسولین را در یک سرنگ ترکیب کرد، به عنوان مثال انسولین با اثر متوسط ​​و سریع یا کوتاه اثر.

برای راحتی، انسولین با اثر سریع و متوسط ​​از پیش مخلوط شده وجود دارد. این انسولین ترکیبی در سریع‌ترین زمان شروع به کار می‌کند.

انواع انسولین ترکیبی:

  • 30٪ معمولی و 70٪ NPH (Humulin 30/70، Novolin ge 30/70).
  • 50% لیسپرو و ​​50% لیسپرو پروتامین (Humalog Mix 50).
  • 25% لیسپرو و ​​75% لیسپرو پروتامین (Humalog Mix 25).
  • 30% آسپارت و 70% آسپارت پروتامین (NovoMix 30).
بخوانید
تب و تشنج در کودکان