مجموعه ی الام طب با دارا بودن کادر مجرب آقا و خانم در بخش درمانی فعالیت دارد.

۰۹۱۲۷۱۱۷۲۸۵ – ۰۹۱۲۱۳۹۲۱۷۶

خدمات پرستاری، پزشکی و فروش تجهیزات پزشکی
مدیریت،شبانه روزی و جوابگوی ۲۴ ساعته خدمات اورژانس پزشکی ۰۹۱۲۱۳۹۲۱۷۶
مدیر داخلی ۰۹۱۲۷۱۱۷۲۸۵

دفتر مرکزی ۰۲۱۶۶۳۸۷۵۷۲

دفتر شمال 02122689043

دفتر شمال شرق 02126720218

آلام طب وابسته به گروه آبی نجات بخش

شماره مجوز وزارت بهداشت
گروه آبی نجات بخش
۳۰/پ/۱۱۶۲۷ /۸ /س