انواع پیوند پوست در بیماران نیازمند پیوند

Autograftپیوند پوست از خود بیمار
Allograft پیوند پوست از فرد دیگر ، هوموگرافت
Xenograft پیوند پوست از موجودات دیگر،هتروگرافت

شرايط گرفتن پيوند

 1. محل گيرنده داراي خونرساني كافي باشد
 2. پيوند درتماس كامل بابستر خود باشد.
 3. پيوند محكم درمحل قرار گرفته و بيحركت باشد.
 4. عاري ازعفونت باشد.

معيار انتخاب محل دهنده 

 1. رنگ پوست محل تا حد امكان متناسب با محل گيرنده باشد.
 2. نحوه توزيع مو مناسب باشد.
 3. امكان برداشتن ضخيم ترين لايه از محل دهنده.
 4. مسائل زيبايي محل دهنده در نظر گرفته شود.
 5. پانسمان محل دنور چند ساعت بعد از عمل مي تواند باز شود.
 6. اولين پانسمان گرافت روز سوم تا پنجم بعد از عمل توسط جراح باز مي شود.

Biologic- dressing
پانسمان های بیولوژیک با بستن زخم ها، موجب کاهش آلودگی و عفونت شده ، درد بیمار را کاهش داده و اتلاف مایع را کم کرده و سبب تسریع در بهبود زخم می شود.

پانسمان های بیولوژیک شامل Allograft- Xenograft- Amnion می باشد.

Allograft و یا پوست جسد انسان می تواند مثل یک پوشش موقت زخم عمل نماید، جلوی از دست رفتن آب و الکترولیت ها را گرفته، بهبود زخم را تسریع کرده ، باعث کاهش درد، عفونت زخم را کاهش داده وگرافت بعدی را تسهیل می نماید.

پانسمان های بیولوژیک
آلودرم :تهیه شده از پوست جسد انسان که تنها در ناحیه درم می تواند بصورت دائمی بکار رود.
آمنيون جفت انسان نيز استفاده ميشود.
پوست حيوانات مانند خوك

Amnion

 1. یک پوشش بیولوژیک مفید در کشورهای پیشرفته می باشد.
 2. ارزان تر بوده و از pigskin مناسب تر است.
 3. موجب کاهش میکروب در زخم سوختگی بیشتر از پوست انسان می گردد.
 4. تا زمان گرافت پوست را محافظت نموده و موجب کاهش درد و از دست رفتن مایعات و پروتئین از سطح زخم می شود.

از معایب Amnion ناتوانی در تسریع بهبود زخم و تمایل به ایجاد واکنش های Hyperemic و اسکار است.

پوشش های بیوسنتتیک و سنتتیک
(بیوبیران:تركيبي از كلاژن و نايلون) به مدت 3 -4 هفته روی زخم باقی می ماند.
در زخمهاي جراحي وتميز استفاده ميشود.
Op-sit: لايه نازك،شفاف با خاصيت الاستيك (موجب حفاظت زخم از آلودگي شده و امكان تبادلات گازي را فراهم ميكند)
انواع ديگر:تگادرم- دئودرم
پوست مصنوعي (Integra)

اسكار هيپرتروفيك
از عوارض سوختگي هاي عميق
تا 18 الي 24 ماه پس از سوختگي زخم فعال بوده و تكثير ميشود.
بهترين راه پيشگيري، ايجاد فشار برناحيه است.
لباس های فشاری (pressure – garment) در جلوگیری از اسکار موثر بوده و 23ساعت در شبانه روز باید پوشيده شود.

ماساژ تراپی با محلول های لوبریکانت ، درکاهش درد و خارش و اضطراب بیماران سوخته موثر است.

بخوانید
درمان زخم معده