واکسن کرونا

در حال حاضر بالای 135 واکسن در مرحله پری کلینیکال هستند و هنوز وارد کارآزمایی بالینی نشده اند

تنها 31 واکسن تاکنون وارد کارآزمایی های بالینی شده اند که 15 عدد در فاز یک، 11 عدد در فاز دو، 3 عدد در فاز 3 و تنها 1 عدد برای استفاده محدود تایید شده است

برای تایید یک واکسن، آن واکسن باید از مراحل پری کلینیکال (تست واکسن روی حیوانات آزمایشگاهی)، فاز I (تست واکسن روی جامعه آمار کوچک برای تایید بی خطری و تنظیم دوز و همچین بررسی ایجاد پاسخ ایمنی)، فاز II (تست واکسن در جمعیت بالای صد نفر و تقسیم افراد به گروه های مختلف از قبیل کودکان و افراد مسن و… برای بررسی پاسخ های متفاوت)، فاز III (تست واکسن در جمعیت بالای 1000 نفر برای بررسی اینکه در مقایسه با افراد گروه Placebo چند نفر به کرونا مبتلا می‌شوند این مرحله برای تایید این است که آیا واکسن در مقابل کرونا موثر است یا نه) و نهایتا مرحله تایید (approval) که مسئولین مربوطه یک کشور با مشاهده و بررسی شواهد تصمیم میگرند که آیا واکسن را تایید کنند یا نه.

واکسن ها انواع متفاوتی دارند:

واکسن های ژنتیکی
Genetic Vaccines
در این واکسن ها از ژن‌های کروناویروس برای تحریک سیستم ایمنی و ایجاد پاسخ استفاده می‌شود

واکسن مدرنا (فاز II)، واکسن فایزر و BionTech (فاز II)، کالج سلطنتی لندن (فازII)، واکسن هندی Zydus و واکسن ژاپنی تاکارا (فازII)، واکسن‌های Inovio, urevac, genexine, walvax در فاز یک قرار دارند.

واکسنهایی با وکتور ویروسی
Viral Vector Vaccine
در این واکسن های برای تحریک سیستم ایمنی از یک ویروس دیگر برای وارد کردن ویروس به درون سلول استفاده شده است

بخوانید
چگونه خانه را در مقابل کرونا امن نگه داریم؟

واکسن مشترک دانشگاه آکسفورد و استروزنکا (فازIII)، واکسن کمپانی چینی CanSioBio که در فاز II قرار دارد ولی تحت تایید ارتش قرار گرفته و استفاده می شود، واکسن Gamaleya (فازI)

واکسن هایی با پایه پروتئینی
Protein based Vaccines
در این واکسن ها از قسمت های پروتئینی کروناویروس برای ایجاد پاسخ ایمنی استفاده شده است.

واکسن Anhui zhifei (فازII)، NovaVax (فازII)، DynaVax, Vaxine (فازI)، واکسن دانشگاه Queensland در فاز یک

واکسن های ویروس کامل
Whole virus Vaccine
واکسن هایی که با استفاده از ویرس تضعیف شده یا غیر فعال کروناویروس ایجاد ایمنی می‌کنند

واکسن های چینی SinoVac و SinoPharm در فاز سه، واکسن هندی مشترک شرکت Bhart و Icmr در فاز دو

واکسن هایی با هدف گذاری جدید
Repurposed vaccines
این واکسن ها برای بیماری‌های دیگر استفاده می شوند ولی ممکن است برای کروناویروس هم موثر باشند

استفاده از واکسن سل توسط موسسه Murdoch استرالیا (فازIII)