نصب لوله معده برای بیماران در منزل

یکی از مصارف لوله معده ، تغذیه ی بیمارانیست که قادر به تغذیه ی دهانی نیستند. لوله معده، لوله ای است که جهت رساندن مواد غذایی در هنگام عدم توانایی در خوردن و آشامیدن ویا دریافت ناکافی مواد غذایی استفاده می شود.
تغذیه خوب در امر درمان بسیار مهم است و دریافت مایعات مورد نیاز از بی آبی بدن (دهیدراتاسیون) جلوگیری می کند . لوله معده یک تیوب بلند و نازک می باشد که غذا را ازطریق بینی به معده می رساند. این لوله از یک جنس نرم و قابل انعطاف ساخته شده است .

در بسیاری از موارد بیمار با سوند معده ترخیص شده و به منزل می رود بنابراین بیمار و یا همراه وی باید نکاتی را در مورد مراقبت از لوله معده بدانند تا از بروز مشکلات درمنزل جلوگیری شود .

پرستاران ما در مرکز درمان در منزل آلام طب به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات سوند معده در منزل هستند . نکات ذکر شده در زیر توسط پرستاران ما در بالین بیماران انجام خواهد شد.

۱- آموزش بیمار در مورد هدف از لوله گذاری و روش وارد سازی آن

۲- توضیح در مورد حالتها و احساسهای مورد انتظار در طی لوله گذاری

۳- وارد کردن لوله بینی معده ای و کمک به وارد کردن لوله بینی روده ای

۴- اطمینان از قرارگیری لوله بینی معده ای در محل مناسب

۵- به جلو راندن لوله بینی روده ای

۶- بررسی مداوم وضع بیمار و برقراری عملکرد لوله

۷- مراقبت از دهان و بینی و حفظ بهداشت آنها

۸- بررسی مداوم از نظر بروز عوارض احتمالی

بخوانید
تست کرونا در منزل

پیام بگذارید