نصب سوزن پورت

نصب سوزن پورت در منزل

سوزن پورت برای جلوگیری از تخریب رگ‌های محیطی برای بیماران ( بیماران سرطانی)  بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در واقع بیماران نیازمند به شیمی درمانی می توانند بدون مشکل و به صورت شبانه روزی از طریق تماس با متخصصین ما نصب سوزن پورت را در منزل انجام دهند . این بیماران عزیز باید بدانند در صورت عدم استفاده از سوزن پورت ، بعد از چند مرحله تزریق مکرر داروهای شیمی‌درمانی و سوراخ نمودن رگ‌های مختلف به تدریج این رگ‌ها نازک و مسدود می‌شوند و درد بیماران را چندین برابر خواهد کرد.

پرستار بالینی بخش سرطان ، همواره پورت را به بیماران سرطانی با درمان طولانی توصیه می کند ، اما تصمیم گیری نهایی بر عهده پزشک معالج است. با بکارگیری پورت شیمی‌درمانی ( نصب سوزن پورت ) متصل به رگ مرکزی بدن در زیر پوست علاوه بر تزریق داروهای شیمی درمانی می‌توان رگ های محیطی بیمار را نیز حفظ نمود. در نتیجه پورت از ابزارهای دسترسی به وریدهای مرکزی که در زیر پوست قابل مشاهده و لمس نیستد و با قطری بیشتر از وریدهای محیطی می‌باشد. اگرچه در تمام بدن چنین وریدهایی وجود دارند؛ اما برای نصب سوزن پورت رایج‌ترین آنها در ناحیه‌ی ترقوه و قلب استفاده می‌گردد. این کار معمولاً در اتاق عمل با بی‌حسی موضعی و سرپایی نیز انجام می‌پذیرد و یک ساعت بعد از پورت گذاری می‌توان به فعالیت های روزانه خود بازگشت. مراقبت از پورت  توسط پزشک ما به بیمار آموزش داده می شود.

بخوانید
سونداژ در منزل

پیام بگذارید