ارتباط موثر پزشک با بیمار

ارتباط در جهان امروز کلید و رمز موفقیت در ارایه خدمات است؛ نکته مهم در برقرار ارتباطات موثر این است که هر واژه، ارتباط غیر کلامی، تصاویر نوشتاری و گفتار ممکن است برای افراد مختلف در فرهنگ های مختلف معانی خاص داشته باشد. ارتباط خوب و سالم بين پزشک و بيمار سنگ زير بنای مراقبت‌های…

ادامه مطلب