شستشوی گوش در منزل

شستشوی گوش عملیاتی است که طی آن، یک فرد آموزش‌دیده و مجرب، با استفاده از تجهیزات تخصصی، داخل گوش را شستشو داده و جرم داخل آن را پاک می‌کند. برای شستشوی گوش در منزل، با ما تماس بگیرید. چرا گوش جرم می‌گیرد؟ دلیل این که گاهی دوست داریم گوش‌هایمان را تمیز کنیم، وجود ماده‌ای به…

ادامه مطلب