انتقال کرونا به سالمندان

بر اساس یافته های جدید ، انتقال کرونا به سالمندان در منزل بیشتر است .بر اساس یک تحقیق علمی و آماری در چین از موارد ابتلا به کرونا ویروس ٫ نزدیک به ۸۰ درصد از موارد ابتلای سالمندان به این ویروس در خانه ها و از میان اعضای خانواده و نزدیکان و معاشران به یکدیگر بوده است.
این یافته آماری چالشی جدی برای بازگشایی ها و ایمن دانستن سالمندان با فرض عدم حضور آنها در اماکن عمومی است چرا که نشان میدهد ناقلان با تردد به بیرون برای کار یا دیگر فعالیت های اجتماعی ویروس را دریافت کرده و آن را به اعضای سالمند در خانه‌ها انتقال می دهند و موجب انتقال کرونا به سالمندان در منزل می شوند

متأسفانه در فضای مجازی و بعضی از رسانه‌ها این ویروس را مخصوص افراد مسن  دانسته اند که این باعث اضطراب و استرس زیادی برای آنان، خانواده‌ها و مراقبین می‌شود. علائم کرونا با سرماخوردگی و آنفلوانزا شبیه بوده ولی با علت ترس و استرس ناشی از فضای روانی جامعه متأسفانه بخشی از آنها با علائم تنفسی مختصر بدون دلیل به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. در حالی که مراجعه نابجا می‌تواند با انتقال ویروس از فضاهای درمانی به افراد مسن همراه شود.

بخوانید
رابطه بین وزن بیماران دیابتی و کووید 19