مراقبت درمنزل(Home care) چیست؟

عبارت است از ارائه خدمات بهداشتی درمانی در محل زندگی بیماران ، که در این سیستم بیمار تحت نظارت پزشک متخصص دارای مجوز از وزارت بهداشت در محل زندگی خود از خدمات پزشکی در اسرع وقت بهره مند می شود.

اهداف از ارائه این خدمات در منزل شما چیست ؟

۱٫ تداوم و هماهنگی در ارائه مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان

۲٫ مراقبت ایمن و به صرفه در منزل در راستای کاهش زمان بستری در بیمارستانها و مراکز درمانی

۳٫ کاهش هزینه های درمانی مراقبتی

۴٫ کاهش دوران نقاهت

۵٫ کنترل و کاهش عفونتهای بیمارستانی

۶٫ توانبخشی و بهبود کیفیت خدمات پرستاری

۷٫ افزایش رضایتمندی بیماران و خانواده ها

بخوانید
بیماری SMA