بوی نا مطبوع بدن

بوی نا مطبوع بدن وقتی به وجود می آید که مایع ناشی از تعریق طبیعی بدن ، در مجاورت چربی ها، باکتری ها، سلول های مرده و آلودگی های پوستی قرار بگیرد . غدد عرق زیر پوستی اجازه می دهند عرق از منافذ پوستی بدن خارج شود . استحمام روزانه و استفاده از محصولات ضد تعریق می تواند به رفع بوی نامطبوع بدن کمک کند. ضد عرق ها محصولاتی هستند که برای کاهش میزان تعریق طبیعی بدن مورد استفاده قرار می گیرند. آنها سطح پوست را می پوشانند و حجم عرقی را که از بدن خارج می شود، کاهش می دهند. بیشتر محصولاتی که میزان تعرق را کاهش می دهند ، حاوی رایحه ای مطبوع اند تا بوی نامطبوع بدن را خنثی کنند . شست شوی منظم لباس ها نیز می تواند به کاهش این بوی نامطبوع کمک کند.محصولات بهداشتی زد تعرق دیگری هستند که به جای کاهش تعریق ، بوی نا مطبوع عرق را با رایحه خوب می پوشانند.

بخوانید
خدمات پزشکی در منزل

پیام بگذارید