سالک : یک بیماری شایع است که در امریکای مرکزی وجنوبی، اروپا، آفریقا، مرکز آسیا و شبه جزیره هند دیده می شود. در هر ثانیه یک نفر به بیماری سالک مبتلا می گردد وسالانه بالغ بر ۱/۳ میلیون نفر بع این بیماری مبتلا خواهند شد. در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر در دنیا از این بیماری رنج می برند.
بالغ بر ۹۰/ از موارد بیماری در کشور های افغانستان، پاکستان، ایران، عراق، سوریه، اردن، الجزایر، تونس، مراکش، عربستان سعودی، برزیل وپرو مشاهده می شود.
بیشترین موارد این بیماری در استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس وایلام دیده شده است. شدت ابتلای به این بیماری در استان های خراسان شمالی، قم، سمنان، اصفهان، یزد و کرمان نیز بالا است.
عوامل اجتماعی ( فقر، دفع غیر بهداشتی زباله وفاضلاب) و آب وهوایی ( آب وهوای گرم وخشک) در افزایش تعداد موارد بیماری موثر است.
ضایعات بد شکل وعوارض روحی وروانی از پیامد های ناگوار بیماری می باشد.

بخوانید
درمان سوختگی ها در منزل را جدی بگیریم

پیام بگذارید