بیماران دیابتی

بیماران دیابتی که وزن بالاتر دارند بیشتر در برابر کووید 19 آسیب پذیر هستند

پژوهش تازه ای از فرانسه بر روی بیماران مبتلا به کووید 19 نشان داده است که BMI اثر بیشتری بر مرگ و میر این بیماران داشته است تا کنترل دراز مدت قند خون . به بیان دیگر در بیماران دیابتی افزایش وزن در برابر دیگر عوارض دیابت مانند درگیری رگها در مرگ و میر این بیماران نقش بیشتری داشته است

بخوانید
برای سم زدایی ریه چه کنیم؟