سرطان ریه

علت دقیق سرطان ریه در حال بررسی است. برخی عوامل خطر مشخص شده اند که باعث ایجاد سلول های سرطانی می شوند. عوامل خطر برای سرطان ریه شامل سیگار کشیدن، قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و ژنتیک است.
آیا سیگار باعث سرطان ریه می شود؟

علت اصلی سرطان ریه در مردان و زنان عمدتا به دلیل سیگار کشیدن است. در سال ۱۸۷۶ محصولات تنباکو ارزان قیمت تقریبا به همه افراد عرضه می شد. در آن زمان، سرطان ریه نسبتا نادر بود. سکته مغزی به طرز چشمگیری افزایش یافت و سرطان ریه نیز به دنبال مصرف این نوع تنباکوها افزایش یافت. در حال حاضر عامل ۹۰ درصد از کل سرطان های ریه مربوط به سیگار کشیدن است.  آلودگی هوا، سموم و سایر عوامل۱۰% باقی مانده را شامل می شود.

سیگار حاوی بیش از ۷۰ مواد شیمیایی سرطانزا (سرطان زا) هستند. برخی از مواد سرطان زای موجود در دود سیگار عبارتند از:

سرب (یک فلز بسیار سمی)
آرسنیک (حشره کش)
کادمیوم (اجزاء باتری)
ایسپن (برای ساخت لاستیک مصنوعی)
بنزن (افزودنی بنزین)ب

به ویژه نیتراسامین های مخصوص تنباکو (TSNAs) بسیار سنگین است که به شدت سرطانی هستند.

بخوانید
خدمات پزشکی و پرستاری تسکینی در آینده(درمنزل)

پیام بگذارید