نشانه های پوسیدگی دندان

– وقتی دندانی دچار پوسیدگی میشود؛ ممکن است یک یا چند مورد از علامت های زیر را داشته باشد:

– تغییر رنگ مینای دندان؛ در محل پوسیدگی مینا قهوه ای یا سیاه رنگ می شود.

– سوراخ شدن دندان در محل پوسیدگی ؛ گاهی میزان این تخریب کم است وفقط با معاینه دقیق مشخص میشود وگاهی مقدار زیادی از دندان از بین میرود، به طوری که شخص فکر می کند دندان او شکسته است.

حساس بودن یا درد گرفتن دندان ؛ در موقع خوردن غذا های سرد؛ گرم؛ترش وشیرین.

حساس بودن یا درد گرفتن دندان؛

وقتی که دندان ها را روی هم فشار میدهیم.

بوی بد دهان ؛

پوسیدگی های بین دندانی می تواند باعث گیر کردن مواد غذایی بین دندانها یا پاره شدن نخ دندان هنگام استفاده شود.

می تواند به علل مختلف ایجاد شود که یکی از علت های ان پوسیدگی دندان ها است،

بخوانید
درمان اورژانسی نیش زنبور

پیام بگذارید