تاثیر مثبت ورزش های استقامتی بر باکتری های روده

تحقیقات جدید نشان می دهد که تمرینات جسمانی ترکیب میکروبیوتا در روده را تغییر می دهد. مطالعه جدید بر روی تأثیر تمرینات استقامتی بر روی این باکتری تمرکز دارد . همچنین اثرات مفیدی از تمرین را بر روی میکروبیواتهای رودهنشان داده شده.

نکته قابل توجه این تحقیقان که  در پایان سال گذشته انجام شد نشان داد که ورزش به تنهایی، بدون تغییرات غذایی، برای تغییر ترکیب باکتری های روده ای کافی است.

آزمایشاتی که هر دو در موش و انسان انجام شد، نشان می دهد که ورزش می تواند تولید اسیدهای چرب کوتاه (SCFA) را افزایش دهد که باعث التهاب می شود و سلامت روده را حفظ می کند.

 نویسنده این مقاله Eveliina Munukka از موسسه بیومدیکال در دانشگاه تورو در فنلاند است. او و همکارانش یافته های خود را در مجله Frontiers in Microbiology منتشر کردند.

 

بخوانید
عوارض سوند ادراری در بیمارستان

پیام بگذارید