بهترین پیشگیری از گزش و حشرات اجتناب از آن است. هنگام غروب از فعالیت بیرون از خانه خودداری کنید. برای پیشگیری از گزش حشرات بدن خود را با پوشیدن بلوز آستین بلند و شلوار پاچه بلند یا پوشیدن ژاکت بپوشانید. استفاده از مواد دافع حشرات حاوی باعث کاهش حشرات و پشه می شود .

محلولی های دت در غلظت های ۱۰ درصد تا ۳۰ درصد موجودند به یاد داشته باشید مه غلظت های قوی تر نیستند و تاثیر بیش تری هم در دفع حشرات ندارند. شما می تواتید احتمال گزش حشرات را با آماده کردن لبا سها و چادر از قبل کاهش دهید در صورت نیاز ، پس از مشورت با دکتر داروساز می توانید با استفاده از محلول ۲۵/۰ درصد یا ۵/۰ درصد پرمترین (نیکس ) پارچه ها و البسه را آغشته کنید. پارچه و البسه را با افشانه پرمترین مرطوب کنید .

سپس اجاره دهید خشک شوند . این ماده دافع حشرات نیست و نباید روی پوست از آن استفاده کرد . این ماده همان دارویی است که برای سر استفاده می شود و دستگاه عصبی پشه ها را تخریب می کند . استفاده ار البسه آغشته به پرمترین و استفاده از پمادهای مخصوص روی پوست در معرض گزش حشرات راه بسیار خوبی برای کاهش احتمال گزش حشرات و لذت بردن از صرف زمان در طبیعت است .

بخوانید
علل بروز سکته مغذی چیست ؟

پیام بگذارید