تغذیه دز دوران های مختلف زندگی

تغذیه گروه های آسیب پذیر

اگر غذایی که یک نفر مصرف می کند، نیازهای تغذیه ای او را تامین نکند، فرد مبتلا به کمبودهای تغذیه ای می شود. علاوه بر این بعضی از افراد جامعه به دلیل شرایط خاص( مانند بارداری، کودکی، سالمندی)درمعرض خطر بیشتری برای ابتلا به کمبودهای تغذیه ای هستند که به آن ها ” گروه آسیب پذیر می گویند” این گروه ها شامل کودکان، نوجوانان، زنان بارداروشیرده وسالمندان هستند. علت آسیب پذیری ان ها عبارت است از:

– کودکان: به علت رشد سریع وفعالیت زیاد ومقدارکم غذایی که در هر وعده می توانند بخورند.

– نوجوانان: به خصوص دختران به دلیل جهش رشد دوران بلوغ

– زنان بادار: به دلیل رشد سریع جنین

– زنان شیرده : به دلیل شیر دادن

– سالمندان: به علت تغییر در نیازمندی های تغذیه ای آن ها

تغذیه در دوران بارداری
چگونه غذا بخوریم؟

در دوران باداری باید برنامه غذایی سالم داشته باشیم یعنی متنوع ومتعادل غذا بخوریم. متنوع یعنی از تمام گروه های غذایی مصرف کنیم ومتعادل یعنی از هر گروه غذایی به اندازه توصیه شده مصرف کنیم.

گروه نان وغلات
توصیه می شود. خانم های باردار وشیرده روزانه ۷ تا ۱۱ واحد ازاین گروه مصرف کنند. میزان هر واحد قبلا توضیح داده شد.

– گروه سبزی ها

خانم های باردارو شیرده باید روزانه به طور متوسط ۳ تا ۴ واحد از این گروه مصرف کنند.

– گروه میوها

مقدار توصیه شده برای خانم های بادار وشیرده ۴ تا ۵ واحد در روز است.

بخوانید
در ساخت واکسن برای کرونا چقدر پیشرفت کرده ایم؟

پیام بگذارید