طرح خدمات پزشکی و پرستاری در منزل بیشتر مورد نیاز افزاذ ناتوانیست که برای سهولت نیاز به درمان در منزل دارند و این طرح جایگزین مراکز درمانی نیست بلکه طرحی تکمیلی است ، با این وجود در یک مقاله علاوه بر بیماران زیادی که بیماری هایی غیر از سرطان دارند ، انجمن انکولوژی بالینی آمریکا افزایش ۸۱ درصدی را در میان افرادی پیش بینی کرد که تا سال ۲۰۲۰ با سرطان زندگی میکنند یا از آن نجات یافته اند.و با کمبود خدمات مواجه خواهند شد ، آنها همچنین گزارش کردند که در پزشکان و پرستاران مراقبتی اولیه کمبود وجود خواهد داشت.

همان طور که نیاز به خدمات پزشکی مانند ویزیت پزشک در منزل و مراقبت تسکینی(سرطان و غیر سرطان)به تخصص های پزشکی بیشتری افزایش می یابد،به طور فزاینده ای خدمات پزشکی در منزل برای جمعیت های آسیب پذیر ضروری می شودمانند افرادی که در محیط های غیر متعارف و مراکز مراقبت های پزشکی و خانه های معلولین هستند.

از طرفی خدماتی که باید از طرف مراکز خدمات بالینی در منزل ارائه شود شامل :

خدمات ویزیت پزشک،خدمات پرستاری،سرم تراپی، پانسمان های تخصصی ، بخیه در منزل،چک کردن فشارخون،تزریقات و پانسمان،فیزیوتراپی،رادیولوژی و سونوگرافی در منزل می باشد.

 

بخوانید
سونوگرافی در منزل

پیام بگذارید