صدمات بافت نرم :

شایع ترین صدماتی که در بخش کمک های اولیه دیده میشود ، صدمات بافت نرم همراه با خونریزی و شوک می باشد . به صدماتی که موجب ایحاد شکاف در پوست،بافت نرم زیر پوستی و سایر غشاهای بدن می گردد زخم گفته می شود. صدمات بافت نرم می توانند از یک کوفتگی ساده تا یک بریدگی با اهمیت و زخم های سوراخ شده که عامل ایجاد کننده نیز ممکن است در داخل آن باقی مانده باشد،متفاوت باشند.دو نوع عارضه اصلی این صدمات خونریزی و عفونت است.

طبقه بندی زخم ها :

رخم ها با توجه به وضعیت کلی،اندازه،شکل،چگونگی صدمه دبدن بافت و وسیله ای که موجب صدمه آن شده است،طبقه بندی می شوند.برای اینکه بدانیم اقدام مناسب برای زجم چیست باید به برخی یا تمام این عوامل پی ببریم. در ادامه تمامی این موارد مورد بحث قرار می گیرد.

۱- وضعیت کلی

اگر زخم تازه باشد، درمان اولیه شامل کنترل خونریزی ،درمان شوک و کاهش بروز عفونت است.اگر زخم قدیمی و عفونی باشد،کمک اولیه شامل آرام کردن مصدوم ،بالا بردن عضو صدمه دیده و تهیه یک پوشش گرم و مرطوب برای آن است.اگردر زخم جسم خارجی فرو رفته باشد،باید در صورتی که خیلی عمیق نباشد،آن را خارج نمود.اجسام فرو رفته عمیق و آن هایی را که در ناحیه چشم یا جمجمه هستند را خارج نکنید.

۲-اندازه:

به طور کلی زخم های بزرگ را باید بسیار جدی تر از زخم های کوچک در نظر گرفت و این به علت خونریزی بیشتر، احتمال آسیب شدیدتر به بافت های زیرین آن و شوک با درخه بالاتر می باشد.

بخوانید
بیماری لیشمانیوز جلدی ( سالک) چیست؟

۳-موقعیت: از آنجایی که یک زخم مینواند علاوه بر پوست و بافت نرم زیرین،موجب صدمات جدی به اعضاء داخلی شود،محل آن در بدن حائز اهمیت زیادی است. زخم ناشی از اصابت چاقو به قفسه سینه می تواند ریه را سوراخ و ایجاد مشکلات تنفسی کند. مشابه همین زخم در ناحیه شکم ممکن است موجب عفونت ،خونذیزی داخلی،سواخ شدن روده ها،کبد یا سایر اعضاء حیاتی شود که در این صورت تهدید کننده حیات خواهد بود.

۴-نوع زخم:بافت های نرم به عنوان اولین سد دفایی،بیشترین صدمه را در حوادث میبینند.صدمات بافت نرم را به دوگروه باز و بسته تقسیم میکنیم.در زخم باز،سطح پوست در محل زخم از بین رفته است ولی در زخم بسته ،پوست در محل زخم سالم است و صدمات،بیشتر به بافت زیرین آن وارد شده است.

-زخم های بسته :در اثر برخورد محکم یک جسم به بدن ممکن است،به بافت های زیرین آسیب وارد شود.زمانی که صدمه کم باشد به آن خون مردگی یا کبود شدگی میگویند. وقتی که صدمه شدید باشد موحب تجمع خون و مایع در زیر پوست و در نتیجه تقییر رنگ (ایکموز)،تورم(ادم)و درد می شود.اقدام درمانی و کمک های اولیه در این حالت شامل کمپرس سرد برای کاهش تورم و بهبود ناراحتی می باشد.برای جلوگیری از صدمه بیشتر هرگز کیسه یخ و کمپرس را مستقیم روی پوست قرارندهید.

درمان زخم ها:

کمک اولیه برای درمان تمام زخم ها شامل کنترل جریان خون،درمان شوک و جلوگیری از عفونت می باشد.درزمان ارائه کمک برای اینگونه بیماران باید اول به زخم هایی که رسیدگی شود که تهدید کننده حیات می باشند.از آنجایی که تمام بدن با لباس پوشیده شده است.بررسی تمام آن برای یافتن نقاط خونریزی دهنده دیگر الزامی است. در صورت لزوم لباس را ذر ناحیه صدمه،بریده یا پاره نماییدزیرا جابجایی زیاد عضو آسیب دیده موجب موجب درد و بوجود آمدن صدمات تضافه می شود.

بخوانید
تپش قلب

پانسمان:

پانسمان یک پوشش محافظت کننده برای زخم است که جهت کنترل خونریزی و جلوگیری از عفونت نیز به کار میرود.کمپرس نیز یک پد استریل است که مستقیما روی زخم گذاشته می شود.بانداژ نیز وسیله ای است که کمپرس را در جای خود نگه داری می کند.هنگام استفاده از پانسمان،اطمینان حاصل کنید که پانسمان حد امکان استریل است.آن طرفی از پانسمان که مستقیما روی زخم قرارمیگیرد نباید با انگشتان شما،لباس تان یا هر چیز غیراستریل تماس یابد.اگر یک پانسمان بیفتد یا از روی زخم به جای دیگری بلغزد،نباید مجددا از آن استفاده نمود.باندها از گاز و پنبه و سایر مواد هستند  که برای بستن و نگهداری قسمت های بدن و حفظ کمپرس ها در جای مناسب و مطلوب استفاده می شوند.نکته مهم این است که پانسمان خونریزی را کنترل کند،از آلودگی جلوگیری کند و زخم را از وارد آمدن صدمات بعدی محافظت نماید.

پیام بگذارید