توصیه برای عفونت گوش میانی

گاهی می توان ناراحتی گوش را با درمان
زود هنگام علایم احتقان بینی و پری گوش با استفاده از داوری ضد احتقان رفع کرد. این داروها به تخلیه گوش میانی کمک می کنند. افراد مبتلا به بیماری قلبی شدید، پرفشاری خون با آسم شدید نباید از ترکیب های ضداحتقان استفاده کنند.
سعی کنید با دمیدن هوا با دهان بسته و بینی بسته شده با دو انگشت ،گوش خود را باز کنید . این کار را چند بار در روز انجام دهید.

بخوانید
۴نکته مهم در جلوگیری از آکنه

پیام بگذارید